за ню м инженеринг

Ние осигуряваме качествени проектантски решения, бързо изпълнение и индивидуално отношение. Предлагаме проектиране на строителни обекти, съобразени с желанията и изискванията на клиентите, конструктивно обследване със сертифицирани уреди, изготвяне на технически паспорти на строежи и още много други услуги, които можете да разгледате в сайта.
Ню М Инженеринг – за Вашето по-добро утре!

Конструктивно обследване
Проектиране на строителни обекти
Изготвяне на технически паспорти

ПРОЕКТ: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НЕДОСТИГА НА СРЕДСВА И ЛИПСАТА НА ЛИКВИДНОСТ, НАСТЪПИЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

БЕНЕФИЦИЕНТ: „НЮ-М-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

ОБЩА СТОЙНОСТ: 4 717 BGN

НАЧАЛО: 28 Септември 2020 г.

КРАЙ:       28 Декември 2020 г.

"Екипът на Ню М Инженеринг работи усилено и ефективно, с внимание към детайла. Работила съм и ще продължавам да работя с него, защото знам, че всичко ще бъде изпълнено качествено и в срок."

"Поставените задачи се изпълняват коректно, в срок и се отличават с висок професионализъм. Изпълнението им се отличава с пълнота, прецизност, високо качество и съблюдаване на действащата нормативна база."